Термодинамикийн циклээр ажиллах нарны дулааны цахилгаан станцын загварчлал, түүний үр дүн  
Эрчим хүчний системийн ачааллын тогтвортой байдалд УЦС-ын үзүүлэх нөлөөлөл  
DEXA ашиглан аарцагны ясны хэмжилтийн мужийг автоматаар тодорхойлох аргачлал  
SDN Програм хангамжаар тодорхойлогдсон сүлжээний) технологийн судалгааны зарим үр дүн  
Numerical solution of the nonlinear Schrodinger equation.  
Уул уурхайн салбарын НББ тайлагналын асуудал  
Уул уурхайн салбарын Санхүүгийн тогтолцооны зарим асуудал  
Монгол бие хүний сэтгэл зүйн онцлогийн талаарх эрдэмтдийн үзэл баримтлалын харьцуулалт  
Оюутны бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх асуудалд  
Даяаршлын эрин дэх их, дээд сургуулийн хөгжил: зөрчил ба шинэчлэл  
Их дээд сургуулийн оюутны бие даах ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх асуудалд  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020