Мэдээллийн аюулгүй байдал  
Монгол Улсын МТ, Харилцаа Холбооны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн хөгжлийн үечлэл, шуурхай удирдлагын нэгдсэн сүлжээний технологи  
Цаг уурын хүчин зүйлээс хамааралтай эмгэгийн индексийг тооцолох симуляци программын үр дүн  
Хөдөлгөөнт WiMax ба LTE системүүдийн хоёр хэмжээст нөөц хуваарилалтын үр ашигтай алгоритм  
Бодит хугацаанд дүрс дамжуулж хөдөлгөөн дагадаг хяналтын роботын загварчлал ба түүний хэрэглээ  
Нүүр таних системийг хэрэгжүүлэх арга замын судалгаа  
Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа  
Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь  
Стерео дүрсний мэдээллээс орон зайг хэмжих судалгаа  
Эксперименты по идентификации голосов  
КАЛМАНЫ ШҮҮЛТҮҮРИЙН LABVIEW ОРЧИН ДАХЬ СИМУЛЯЦ  
Чихрийн шижинтэй өвчтөний цахим түүх дээр өгөгдлийн тандалтын аргуудыг ашиглах судалгаа  
Эрүүл мэндийн салбарт өгөгдлийн тандалтын судалгааг ашиглах боломж, ач холбогдол  
Үүрэн холбооны баз станцуудын цацаргалтын хүний биед үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох  
Периметер Хамгаалалтын Системд Салхины Нөлөөгөөр Үүсэх Хуурамч Дохиоллыг Багасгах нь  
Дарсны хүчлийн никотин амидыг ашиглан шугаман бус оптик шинж чанартай монокристалл ургуулах боломж, түүний шинж чанарын судалгаа  
HOLYSYS автоматикийн программын судалгаа шинжилгээ  
Электрон автомат төхөөрөмжийн тохируулгыг сайжруулан усны зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа  
Эрчим хүчний үйлдвэрийн тоноглолын удирдлагын системийн шинэчлэлийн асуудалд  
Программчлагдсан логик контроллерийн удирдлагатай ухаалаг сууц  
ДаДЦС-ын 2015-2021 оны инвестиц үйл ажиллагаа  
Монголын эртний нүүдэлчдийн хүүхдийн оршуулгад шагай дагуулах ёс  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020