Шингэн цеолитын бэлдмэл гарган авах боломж  
Нүүрсний үнсний кристалл бүтцийн судалгаа  
Говьсүмбэр аймгийн Шивээ говь сумын салхины нөөцийн судалгаа  
Чойр орчимд хийж байгаа салхины нөөцийн судалгаа  
Монголчуудын газар эзэмшлийн зан үйлийн онцлог  
Өгөгдлийн тандалтын аргуудаар зээлдэгчийн зээлжих чадамжинд хийсэн судалгаа  
ТЕХНОЛОГИЙН ПРОЦЕССИЙН PLC УДИРДЛАГА  
Үйлдвэрлэлийн Технологийн Процессын Динамикийн Шинжилгээ  
SHIMMERTM УТАСГҮЙ МЭДРЭГЧ ПЛАТФОРМ АШИГЛАСАН ӨДӨР ТУТМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДОХИОНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ  
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь  
Утасгүй мэдрэгчтэй сүлжээнд Wi-Fi сүлжээнээс нөлөөлөх радио сувгийн интерференцийг багасгах нийлмэл алгоритм  
Үүлэн тооцоолол хэрэглэгчдийн энергийн үр ашигтай байдлын судалгаа  
Авто зам- тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал  
Цахилгаан соронзон орны хэмжилт, үр дүн  
Хийл тоглох роботын гарны модель боловсруулалт  
Automatic region of interest determination method for the femur and spine  
Цахим засаглалын хөгжүүлэлтийн арга зүй  
Үгзүйн орчин үеийн хандлага, түүнийг Монгол хэлэнд ашиглах боломжийн судалгаа  
ЭМБЭДДЭД СИСТЕМД СУУРИЛСАН СҮЛЖЭЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛ  
Монгол Улсад 5G технологийг оновчтой хөгжүүлэх асуудалд  
Meteo-path програм ашиглан өвчлөлийг тодорхойлсон дүнгээс  
Цаг уурын хүчин зүйлсээс хамаарах эмгэгшлийн зарим индексийг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах асуудал  
Цаг уурын хүчин зүйлээс хамаарах эмгэгшлийн зарим индексийг МТ ашиглан боловсруулах асуудал  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020