Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа  
Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж  
Оюутан залуусын хэл ярианы соёл, хэрэглээ  
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дэх шинэ үг, хэллэгийн хэрэглээ  
Шинэ таксономыг хэрэглэн даалгавар боловсруулах арга зүй  
ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭВЛЭМЭЛ МАТЕРИАЛУУДЫН ТӨРӨЛ ХЭЛБЭРҮҮДЭЭС  
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Рекламын бүрдэл хэсэг, тэдгээрийн гоо сайхны үнэлэмж хэмжүүр.  
Эрээст холбоос, түүний үүсэл хөгжлийн судалгаа  
Estimation of soil erosion in Selenge, Darkhan provinces of Mongolia  
Natural background radiation in the some petroleum exploration fields of Mongolia  
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд  
Багануур хотын хэрлэнгийн хөвөө орчмын хөрсний цацраг идэвхийн судалгаа  
Soil Radioactivity of Baganuur сity in Mongolia  
Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь  
Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь  
Монгол орны газрын доорхи усны нөөцөд усжсан хагарлын эзлэх байр суурь  
Хүнсний ногооны дээжинд цацрагийн хэмжилт хийсэн судалгааны дүнгээс  
Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles  
Өндөр энергийн бөмбөгөн тээрмээр гарган авсан ZnO нанобөөмийн судалгаа  
“Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles ”  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020