Экспериментальное исследование процесса частоударного разрушения твердого материала  
Разработка нового рабочего оборудования для одноковшового экскаватора  
Битум агуулсан чулуужсан элсийг бутлах асуудалд  
Управляемая смена мортрных масел  
Автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлсон дүн  
CBT/TBT  
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах туршилт судалгааны зарим үр дүн  
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн  
GPRS/UMTS сүлжээний богино мэдээний (SMS) үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийн судалгаа  
Интернет протоколд суурилсан тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг монгол улсад нэвтрүүлэх асуудалд  
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн  
Их сургуулийн цалин хөлсний системийн тулгамдсан зарим асуудал  
Шаталсан сургалтын технологийн үеийн багшийн хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ  
Тээрмийн дагуул хүрдэн дэх бөмбөлгийн хөдөлгөөний траекторийг оновчлох асуудалд  
Тээрмийн дагуул хүрдийг босоо байрлуулах үеийн онцлог.  
Нүүрсийг нунтаглах шинэ хийцийн тээрмийг үйлдвэрлэж туршсан нь  
Хүрдэт бөмбөлөгт тээрмүүдийн харьцуулсан судалгаа  
Угийн бичгийг кодчлолын арга ашиглан електрон хэлбэрээр хөтлөж угийн зураглал гаргах  
<<
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020