LTE сүлжээний хэрэглэгчийн ба ачааллын сувгийн судалгаа  
Тархмал байршил бүхий мэдрүүрийн сүлжээнд (USN) –суурилсан ECG болон аксиллометрийн анализ  
USN –г хүний зүрхний алсын зайн оношлогоонд хэрэглэх нь  
"Дүрс боловсруулалт дээр үндэслэгдсэн е-буудлагын систем зохион бүтээх асуудал"  
Implementation of early diagnostic device for diabetic foot using the thermal sensor  
Дүрс боловсруулалтанд суурилсан чихрийн шижин өвчинг урьдчилан тодорхойлох эрүүл мэндийн хяналтын өдөр тутмын төхөөрөмж  
Өдөр тутмын эрүүл мэндийн хяналтын төхөөрөмжийн дохионы урьдчилсан боловсруулалт  
11. “Боловсролын тулгамдсан асуудалд”  
10. “Эгэх үйл үгийг хэрэглэхэд монгол оюутан, сурагчид гаргадаг түгээмэл алдаа, түүнээс сэрэмжлэх”  
Ухаалаг хотын хөгжлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын асуудалд  
Харилцаа холбооны салбарын удирдлагын бүтцийн өөрчлөлт, шинэчлэлт  
“MSP 430 микроконтроллерын TinyOS-д суурилсан 3D акселерометрийн дохионы боловсруулалт”  
Хүний зүрхний цахилгаан бичлэг болон хөдөлгөөний төрөл танилтын дохио боловсруулалтын судалгааv  
Шинээр баригдаж буй "Дархан" нарны цахилгаан станц, 10/110кВ-ын дэд станцын хяналт, мэдээлэл удирдлагын системийн талаарх тойм судалгаа  
ЧАЦАРГАНЫ ВЕГЕТАТИВ ЭРХТНИЙ БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА  
“Quorum sensing Escherichia coli regulators B and C (QSeBC) acts at initiation of DNA replication in E.coli K-12  
Герман хэлний хичээлд Мнемотехник ашиглах тухайд  
Математикийн мэргэжлийн үг хэллэг, толь бичгийн судалгааны хүрээнд  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020