Some testing results of operation Regime for FB and CFB Steam boilers  
Эртний Дорно дахины соёл иргэншил  
Problem's of the mining and cultural heritage /Уул уурхай ба соёлын өвийн тулгамдсан асуудлууд/  
Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба хүлэмжийн хий.  
Эрчим хүчний эх үүсгүүрийн байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөл.  
Малчин өрхийн гэрэлтүүлгийг нарны эрчим хүчээр хангах туршилт, судалгаа  
Оршлын оронд.  
Дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний үр ашгийн түвшинд өгөх үнэлгээ  
. Дурдатгал.  
Аялал жуулчлалын салбарт төрөөс баримталж буй бодлогын өнөөгийн байдал  
Монгол улсад хийгдэж буй археологийн авран хамгаалах судалгаа (2012 оны байдлаар)  
"Монголын нууц товчоо"-ны орон зайн судалгааны зарим асуудлууд ("Мау өндөр"-ийн байлдааны жишээн дээр)  
"Байгалийн ухаан"-ны хөтөч үзлүүд (парадигм), хөгжлийн хандлага I  
“Боловсролын чанарын удирдлагын тухай цөөн үг”  
Зүлэгтийн бал чулууны ордын түүхий эдийн шинж чанарын судалгаа  
“Гэмт хэрэгтэн бие хүн” өгүүлэл.  
“Феномены человека” өгүүлэл.  
“Человеческого бытия” №271/37  
Монголын халамжийн түүхийн сэтгэлгээний зарим асуудал  
Хүнсний ногооны дээжинд цацрагийн хэмжилт хийсэн судалгааны үр дүнгээс  
Үнсэн дэх цацраг идэвхийн хэмжээг тодорхойлсон зарим дүнгээс  
Results of Source Apportionment by Receptor Modeling of Ulaanbaatar City  
Улаанбаатар хотын автозамын дагуух аэрзолын бөөмийн хэмжээ, түүний тархалтын судалгаа  
ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ТӨЛӨВШЛИЙГ ҮНЭЛЭХ СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АРГА ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ  
<<
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020