.” Олноо өргөгдсөн Монгол улсын анхны төсвийн тухай нэгэн баримт”  
. “Зуун жилийн өмнөх алт олборлолтыг нэхэн өгүүлэхүй”  
. “Монгол Улсын засгийн газар Орос зөвлөхтэй болсон түүх”  
.” Монгол улс дахь Хаант Оросын ашиг сонирхол” /XX зууны эхэн үе/  
The Best Finite – Difference Scheme for the Helmholtz Equation  
A New Finite Difference Scheme for the Wave Equation  
Пиво үйлдвэрлэлд хивэг ашиглах технологийн судалгаа  
Дурсамж.  
Применение технологий сжигания топлива в кипящем слое в котельной технике.  
Орон нутгийн дулаан хангамжийн эх үүсгүүр ба байгаль орчин.  
Дурсамж.  
Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил.  
Хүнсний ногооны хортон шавьжид өвчин үүсгэгч бактерийн судалгаа  
Оюутны дотуур байрны ундны усанд хийсэн эрүүл ахуй, чанарын судалгаа  
Мухдагийн амны хүннү булш  
Шилжилтийн үеийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн өөрчлөлт  
1.”Монголын засгийн газрын зээллэгийг тойрсон асуудал /1911-1917он/”  
Монгол улсын аж үйлдвэржилтийн түүхийн хураангуй /1991-2000/  
Монголын уул уурхайн аж үйлдвэрийн түүхийн асуудалд  
Аж үйлдвэрийн комбинатын түүхээс  
Диаспорагийн тухай товч өгүүлэх нь  
<<
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020