The comparative study of School snack program, Үдийн цай хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа  
The influence of Artichoke “Cynara scolymus”on diabetes mellitus with high glucose  
Research method of acoustic-vibration diagnostic  
ЗОХИЦУУЛДАГ УУЛЗВАРТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА  
Тээврийн хэрэгслийн идэвхгүй аюулгүй байдлын төхөөрөмжийн судалгаа  
Гүний хагарал газрын доорхи усны индикатор болох нь  
Загвар ашиглан унших чадварыг хөгжүүлэх нь  
Чичиргээгээр оношлох аргазүйн судалгаа  
Teaching abstract vocabulary in a university setting  
Багануур, Шивээ-Овогийн нүүрсээр нүүрс-усны суспенз бэлтгэх боломжийн судалгаа  
ХИЧЭЭЛИЙГ ЗАЙН СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЬ  
Герман хэлний мэндийн үг хэллэгүүд / Begruessungsformeln der deutschen Sprache  
Обучение студентов терминологии в ракурсе профессиональной коммуникации  
Мэдээллийн харилцааны технологид суурилсан гадаад хэлний сургалт  
Дулааны цахилгаан станцын цахилгаан эрчим хүчний хослон үйлдвэрлэлийг тооцох аргачлал  
Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлогоор дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал  
Дулааны сүлжээний гидравлик туршилтын үр дүн  
Living time distribution and table of mongolians  
Агааржуулалтын тоноглолын тохируулгын тооцоот горимыг сонгох  
Чичиргээний аргаар лифтийг оношлох боломжийн судалгаа  
<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020