"Motivating students in the foreign language classroom",  
PROBLEM SOLVING ACTIVITIES FOR ENGINEERING STUDENTS  
“Teaching Task-Based Activities for ESP Students”  
"Developing the skill of making a presentation in the classroom"  
Хошуу тарианы пробиотик шинж чанартай исгэлэн бүтээгдэхүүний судалгаа  
МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН ШИНГЭНИЙ САВНЫ СУДАЛГАА  
Тестийн хариултын хуудас танилтын боловсруулалт  
Барилгын менежментийн ба бүтээцийн үг хэллэг, нэр томьёоны хэрэглээ  
”Монгол хүний хүнсний хэрэглээ, хооллолтын үнэлгээ”  
Зоогийн газрын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам  
Хоолны цэсний чанарын шинжилгээ  
“Хоолны газрын хүний нөөцийн сургалтын зарим асуудал”  
Зэсийн үнийн стохастик загвар ба богино хугацааны прогноз  
Багц соголтын загварын зарим өргөтгөл  
VaR загвар ашиглан үнэт цаасны оновчтой багц бүрдүүлэх нь  
Analysis on students’ right and left brain  
Can be critical thinking taught in English Classes  
Англи хэлний хичээлд тоглоомын арга хэрэглэх нь  
Монголын улсын эрчим хүчний нөөц нь “зөөлөн тэнцвэр”-ийг хангах хэрэгсэл болох нь  
Монгол улс эрчим хүчний тоглогч болох нь  
Зүүн Хойд Азийн эрчим хүчний хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал  
Өрийн хямралыг стохастик оновчтой удирдлагаар таамаглах нь  
Нийслэлийн махны эрэлт, нийлүүлэлтийн зарим асуудалд  
<<
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020