Монголчуудын хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлог/С.Эрдэнийн зохиолын жишээгээр/  
Амьтны гаралтай хүнсний уургийн зохицуулах үйлчлэлийн судалгааны дүн  
С.Эрдэнийн өгүүллэг бичлэгт “Сэтгэлийн диалектик”-ийг нээн гаргасан нь  
Synonyms: Are their meanings the same of different?  
Phraseology: Word-groups with transferred meanings  
Макс Меберийн протестант ёс зүй ба Монголын хөгжлийн гарцыг эрхүй  
Зургийн боловсруулалтын судалгаа зарим үр дүн  
Дулааны эрчим хүчийг хэмжих техник хэрэгсэлийн ажиллагааг харьцуулсан судалгаа  
Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх арга зам  
Дулааны эрчим хүчний хэрэглээний хяналтыг боловсронгуй болгох асуудал  
Дулаанжуулалтын системийн үр ашгийг дээшлүүлэх  
Хот суурийн газрын төвлөрсөн дулаан хангамжийн асуудал  
Mobile Platforms Overview and Perspectives in the Context of Localization  
Уураар түгээж байгаа дулааны эрчим хүчийг тооцох асуудалд  
"Оюутны бие даалтыг гүйцэтгэхэд багш, оюутны оролцоо"  
Суралцагчдын сурах хэв маягт тулгуурлан англи хэлний сургалтын явуулах нь  
Багануур, Шивээ-Овогийн нүүрсээр нүүрс-усны суспенз бэлтгэсэн нүүрс-усны суспензэн түлшний шаталт  
Бууралын районд хийсэн газрын доорх усны геофизикийн ажлын үр дүн  
Монгол хэлний товчилсон үгийн хэрэглээ  
<<
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020