Улаанбаатар хотын сууршин төвхнөсөн үндэслэл ба хэлбэршил  
Зүүн хараагийн СББ ХК-ийн дулааны станцын зуухны өөрчлөлтийн үр дүн  
Нийгмийн ажлын нөлөөллийн үндсэн шаардлага  
Хүүхэд хамгааллын тулгамдсан асуудал  
How words develop new meanings  
Корпус төлөвлөлтийн тухай  
Ажиллагчдын ажил, албан тушаалын өсөлтийн удирдлагын арга зүйн зарим асуудал  
Синонимия в словобразовании  
“The Role of the Teacher for Developing Speaking Skills”  
The Performance Analysis of Mobile IPTV based on Multicast and Broadcast Service  
Тодорхой бус зорилго ба тодорхой бус хязгаарлалттай техникийн системийн оновчлол  
Study of Mongolian consumer’s intention toward self-banking machine’s service  
Хүннүгийн хот суурины судалгааны асуудалд  
Нүүдлийн соёл иргэншил ба археологийн дурсгал  
Удирдлагын бүртгэлийн үр дүн, удирдлагын шийдвэр гаргалтын уялдаа  
Санхүүгийн өгөгдлийг фурьегийн цуваагаар загварчлах нь  
Э-сургалтын технологийн асуудлууд  
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлийн үнэлгээ  
Words and their meanings  
New design of planetary mill  
Тээрмийн дагуул хүрдэн дэх бөмбөрцгийн хөдөлгөөний траекторийг оновчлох асуудалд  
Тээрмийн дагуул хүрдэн дэх бөмбөрцгийн хөдөлгөөний траекторийг оновчлох асуудалд  
Нэр томъёог жигдлэх зарим асуудалд  
Гадаад хүнд монгол хэл заах арга зүй  
Оюутан залуусын үг хэрэглээний байдалд хийсэн ажиглалт /ML103семинарын хичээлийн жишээгээр/  
<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020