Авто замын тоос, шороог сорох төхөөрөмжийн талаарх судалгаа  
Үгзүйн шинжилгээнд машин сургах аргыг ашиглах нь  
Автобусны буудал зарлагч  
Цул материал бутлах когерент хоёр долгионы тархалтын судалгаа  
Шошгоны эсгүүрийн зарим асуудлууд  
“Эрүүл мэндийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал”  
Управление реологическими свойствами пищевых продуктов  
Определение конфигурации и размера полезной площади овчины с применением AutoCAD  
Авто машины салонд ашиглагддаг хуванцар материалыг туршилтын болон FE крийп симуляциар судлах нь  
The quality of higher education: methodologies for measurement of top universities of world  
Imaging of regional conductivity change using planar EIT system  
Тогтсон горимын хялбар тооцоо  
Инженерийн төсөл зохиомж  
Инженерийн төсөл зохиох автоматжуулсан систем  
Дохиоллын сүлжээний хугацааны саатлыг тооцоолох судалгаа  
Далайн кабель суурилуулах технологийн судалгаа  
FSO технологийг Монгол улсын мэдээлэл холбооны сүлжээнд нэвтрүүлэх нь  
FSO технологийг Монгол улсын мэдээлэл холбооны сүлжээнд нэвтрүүлэх нь  
Чацаргана хураах төхөөрөмжийн судалгаа  
Монгол орон дахь хаягдал зэсийн судалгаа  
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020