ДЦС-3-ын ил хуваарилах байгууламж орчмын цахилгаан ба соронзон орны тархалт  
ЭДЦС-ын 0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн гэмтлийн судалгаа, гэмтлийг бууруулах боломж  
Analyses of traffic safety in Mongolia  
ТҮВШНИЙ БАЙРШИЛТАЙ ТОЙРГИЙН АКСОНОМЕТРИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДЭД ХИЙСЭН СУДАЛГАА  
Ачааны галт тэрэгний утасгүй мэдрэгчийн сүлжээнд салхин энерги хуримтлуулагчийг ашиглах судалгаа  
¬¬¬0,4 кВ-ын хөдөлгүүрийн удирдлага, хамгаалалтыг микроконтроллёрын төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэх  
LTE сүлжээний үйлчилгээнүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим боломжийн судалгаа  
Газар доор суурилуулсан хамгаалалтын системийн хөгжүүлэлт  
Энергийн хэмнэлттэй Зигби модулын хөгжүүлэлт  
ӨГӨГДЛИЙН ТАНДАЛТЫН ХУГАЦААНЫ ЦУВАА АРГЫГ АШИГЛАН ДАРХАНЫ ДЦС-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЭНЕРГИЙГ ТААМАГЛАХ СУДАЛГАА  
СТАТИК ӨГӨГДӨЛД СУУРИЛСАН ЧАТБОТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ  
МЭРГЭЖЛИЙН ҮГ ХЭЛЛЭГ, НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ  
ҮТП-д паркын бүтцэд нэгдэх үйлдвэрүүдийн технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудалд хийсэн судалгаа  
Үндэсний технологийн хөгжлийн орчинг үнэлэх асуудал (Монголын арьс ширний салбарын жишээн дээр)  
Бүх нийтийн технологийн боловсролын бодит байдал ба хэрэгцээ шаардлага  
Хэлц хэллэгийн хэрэглээний асуудалд  
Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь  
Техник технологийн зарим толь бичигт хийсэн ажиглалт  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 39 40
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020