Стронци -90-ийн судалгааны ажлын арга зүйн асуудлуудаас  
Мод боловсруулах үйлдвэрийн хог хаягдлыг ашиглах  
Агаар орчны төлөв байдал, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ  
Байгаль орчноо хамгаалахад инженерүүд бидний оролцоо  
Методы нормирования скоростей движения автомобилей.  
25. Некоторые результаты ресурсного испытания шиномонтажного стенда Ш-15.  
Сравнение абсолютных и относительных показателей ДТП Монголий и стран европейского сообщества  
The Graphical Method for Decision of Restitution Coefficient and Its Applications  
Control Design for Aircraft Based on Rotational Matrix and Quaternion  
The Graphical Method for Decision of Restitution Coefficient and Its Applications  
Radius measuring algorithm based on machine vision using iterative fuzzy searching method  
The Graphical Method for Decision of and Its Applications  
<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020