Усны бичил язгуур махбодь  
Өндөр уулын бэлчээрийн хөрсний бичил язгуур махбодь  
Эрдэс тэжээлийн ач холбогдол  
Хонин сүрэгт БНЭНТ өгч туршсан ажлын дүн  
Амьтны гаралтай дээжинд спектрийн шинжилгээ хийх арга зүй  
Вопросы экологии плодородия каштановых почв Монголии  
Монгол орны зарим ордуудын нүүрсний үнсний химийн судалгаа  
Кальциудын бохирдлын үндсэн шинж  
Монголын өмнөт хэсгийн экологийн судалгааны зарим үр дүнгээс  
Монгол орны нүүрсний ордуудын микроэлементийн агуулга  
Хотын агаарын бохирдлын нөлөө  
ДЦС-ын хаягдал утааны найрлага, ХБО-дүзүүлэх нөлөөлөл бууруулах арга  
ДЦС-ын үнсэн сангийн үнс, шааргын макро-микроэлементийн судалгаа  
Microelements and chemical components research of cinder of some coal deposits in the central region  
Агаарын бохирдол-Эрүүл мэнд  
<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020