Экологийн барилгажсан фермерийн үйлдвэрлэл  
Улаанбаатар хотын радиоэкологийн судалгаа, тулгамдсан асуудал  
Агаарын бохирдол– эрчим хүч  
Хуурай хог хаягдлыг ашиглах, боловсруулах технологийн зарим асуудал  
Фермерийн аж ахуйтай холбогдох экологийн тулгамдсан асуудал  
Улаанбаатар хотын агаар, хөрсний бохирдол, цацраг идэвхижил  
ДТҮЭХ-ийн үйл ажиллагааны дүгнэлт  
Үйлдвэрийн экологийн шинжлэх ухаан  
Улаанбаатар хотын агаар орчны бохирдлын судалгаа  
Байгаль орчинд нарийвчилсан үнэлгээ хийх аргачлалын асуудал  
Үнсэн саарал Улаанбаатар  
Усны булингарт Улаанбаатар  
Улаанбаатар хотын экологийн асуудалд  
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, багасгах арга зам  
Хог хаягдлыг боловсруулах технологи  
УБ хотын экологийн асуудалд- “Эрхүү хот- Сайхан амьдрал”  
Утаа татсан Улаанбаатар  
Говийн бүсийн газрын үржил шим  
Царгасны өсөлт, хөгжилтөнд микробордоонд нөлөөлөл  
Говийн бүсийн хөрсний зарим онцлог шинж  
Царгасанд бичил бордооны нөлөө  
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020