ДТҮЭХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн-үйлдвэрлэлд  
Улаанбаатар хотын агаар мандлыг бохирдуулах эх үүсгүүрийн судалгаа  
Монголд экологийн баримжаатай фермерийн үйлдвэрлэл эрхлэх боломж  
ДЦС-ын экологид үзүүлэх нөлөөллийг багасгах арга зам  
Хувь хүний экологийн боловсролыг дээшлүүлэх асуудал.  
Хувь хүний экологийн боловсрол  
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн төлөв байдал.  
ДЦС-4-н үндсэн сангийн үнс, шааргын химийн найрлага тэдгээрийг ашиглах боломжийг судалсан дүн  
Дорнод бүсийн зарим нүрсний ордын үнсний хийн найрлага  
Хотын агаарын бохирдлын нөлөөлөл  
Эрчим хүч үйлдвэрлэхэд гарах бохир ус, түүнийг цэвэршүүлэх технологи  
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын орчны бохирдуулалт, түүнийг багасгах арга замууд  
ДЦС-ын үнсэн сан түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл  
Дугуй цилиндр орон зайн нимгэн ханатай бүтээцийн судалгаа  
Үр тариаг өнгөөр ялгах аргын судалгаа  
Байгууллагын сүлжээний эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын судалгаа  
Сургалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх програм  
Разработка вопросов идейной направленности при изучении графических дисциплин в МонПИ  
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо  
Implementation of Virtual Terminal Based on CAN by Using WinCE Platform Builder 6.0  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020