Завсрын голуудын тооцоо  
Бичвэр өрөлтийн чанарын асуудал  
Хэвлэлийн сургалт одоо ба ирээдүй  
Optimization force of take down for flat knitting machine  
Цахим сургалтыг их, дээд сургуулийн сургалтын хэлбэр, арга зүйд нийцүүлэх нь  
Сургалтын удирдлага мэдээллийн систем ашиглан оюутны суралцах явцыг хянах боломж  
“Сартуул” хонины ноосноос ялгасан ноолуурлаг ширхэгтийн онцлог, туршилт судалгааны дүн  
ХАРЬ ХЭЛНИЙ УГСАРСАН НИЙЛМЭЛ НЭР ТОМЬЁО  
An introduction to teaching English at MUST  
ШУТИС-д судалдаг эх хэлний хичээл: хэрэгцээ, боломж, үр дүн  
Пиво үйлдвэрлэлийн хөрөнгөний шинж чанарын судалгаа  
Исгэлтийн үйлдвэрлэлийн хөгжил, түүнд мэргэжилтний гүйцэтгэх үүрэг  
ингэний цэгээний зохицуулах үйлчлэлийн судалсан дүнгээс  
Emergence of English as a World language  
Cloud Computing буюу Монгол дахь хэрэглээ  
Emergence of English as a World language  
"The relationship of language and culture"  
Хуурай хог хаягдлыг ашиглан боловсруулах боломж  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020