Эрчим хүчний ирээдүйн нэг алхам  
Хог хаягдлыг түлш болгон ашиглах боломж  
Улс орны цахилгаанжуулалтын бодлого ба цахилгаан үйлдвэрлэлт, хангамжийн менежмент  
ДЦС-3 ХК-ний технологийн менежментийн түвшинг үнэлэх нь  
Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн үнэлгээ, үзүүлэлтийн систем  
Cloud Computing буюу Монгол дахь хэрэглээ” сэдэвт 1 өгүүлэл  
"ТЭХС-ийн их ачаалал ба хэрэглээг улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс хамааруулан төлөвлөх  
Зуунмод сумын хөрсний цацраг идэвхийн судалгаа  
Цахилгаан станц, дэд станц дахь цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийн асуудал  
Реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон гаж нөлөөлөл  
Орхоны хөндийн Уйгарын хаант улсын мөхөл,  
Орчуулгын тухай  
Шар луувангийн бүржмэл хийх технологийн судалгаа  
Quantum Tunneliing time a Particle  
Монгол цагаан идээний үйлдвэржсэн технологийн шинжлэх ухаан, биотехнологийн үндсүүд.  
The liposomes, their physical characteristics and application”  
Preparation and characterization of Poly(vinyl alcohol)/silver nitrate antibacterial polymeric films  
Хавтгайруулалтгүй огтлох ажлыг механикжсан аргаар явуулах.  
Problems appeared when translating  
Log Return Maximization Problem in Investment  
Global Optimization Approach to Game Theory  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020