БАРИЛГЫН ХАЛААЛТЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХУВИЙН ДУЛААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН СУДАЛГАА, ҮР ДҮН  
“Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд “Яг цагт нь” системийг нэвтрүүлэх боломж”  
Монгол орны зарим бүс нутгийн байгалийн гэрэлтүүлгийг ашиглах номограммыг боловсруулсан дүн,  
Газрын хагны бактерийн эсрэг идэвхийг харьцуулсан үр дүн  
Ингэний ундаанаас ялгасан дрожжийн судалгаа  
Гэр хороолол орчмын ундны усны микробиологийн шинжилгээ  
Газрын хагны бактерицид шинж чанарыг үндэслэн биобэлдмэл гарган авах боломж  
Байгалийн цеолит ба бентонитыг ашиглан үйлдвэрийн хаягдал усан дахь хүнд металлыг адсорбцлох боломж”  
Ангижирсан төмөр гарган авах түүхий эдийн судалгаа  
Барилгын гэрээний удирдлага  
Growth and Characterization study of nonlinear optical L-Tartaric acid-nicotinamide (LTN) single crystal  
Биопотенциалын өсгүүрийн төрөл хэлбэрүүд, хэвлэлийн тойм  
Хэрэглэгчидийн гэрэлтүүлгийн цахилгаан энергийн хэмнэлтийг тооцох аргачлал  
Оролтын нэг хэмжигдхүүнтэй харьцуулах алгоритм бүхий хэмжүүрийн системийн нарийвчлалыг сайжруулах асуудалд  
Реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон гаж нөлөөлөл  
Дулаанжуулалтын системийн тохируулгын чанарыг сайжруулах нь  
Коксон нүүрс гаргаж авах, түүнийг ашиглах нь  
Тэжээлийн усны насосыг хувьсах зарцуулалттай тэжээлийн усны насосоор сольсноор ДЦС-ын үр ашгийг дээшлүүлэх боломж судалгаа  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020