Төвийн эрчим хүчний системийн их ачаалал ба хэрэглээг улсын эдийн засгийн макро үзүүлэлтүүдээс хамааруулан төлөвлөх  
Цахилгаан шугам сүлжээний энергийн алдагдлын тодорхой бус загвар  
Арвайхээр хотод ШУТИС-ийн хотхон хөгжүүлэх зарим асуудлууд  
Functional of p25, an abberant Cdk5 activator, in the pathogenesis of Alzheimer's disease  
ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  
Дулааны 3-р цахилгаан станцын уурын сүлжээний дулаан түгээлтийн үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүн  
Дулааны процессын автоматжуулалт мэргэжлээр сургалтын чанарыг сайжруулах асуудалд  
Уураар түгээх дулааны эрчим хүчний хэмжилийн чанарыг дээшлүүлэх асуудлууд  
Эрчим хүчний хэмнэлтэнд тоолуурын гүйцэтгэх үүргийг гүйцэтгэх зарим асуудалд  
ДЦС 3-ын уур хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн  
Халаалтын ачааллыг автоматаар тохируулах асуудалд  
Эрчим хүчний үйлдвэрийн хэмжилт хяналт, удирдлага ба автоматжуулалт  
Гуравдугаар дулааны цахилгаан станцын уурын шугам сүлжээний горимийн судалгаа  
Объект хандалтат зохиомжийн чанар шалгах хэмжээс дээр тулгуурласан загвар  
"Kиноны орчуулгын үг хэллэгт нийтлэг гардаг алдаанд дүн шинжилгээ хийх нь"  
Дэлхийн гадаргуугийн нарны цацрагийн горимыг тодорхойлох шинэ эталон  
Evaluating Testing and Assessment methods for Non-English majors at MUST  
Well-posedness of Coupled System of the Heat and Maxwell's Equations  
ХҮЧНИЙ УРСГАЛЫН ОНОЛЫГ ШИНГЭНТ ЭЗЛЭХҮҮНТ МЕХАНИК СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ТООЦООНД ХЭРЭГЛЭХ НЬ  
Define the water pollution of Zaamar soum's Tuul river by remote sensing method  
Бохирын цэвэршүүлэх бие даасан байгууламжийг ашиглаж хөрсний, ыохирдлыг бууруулах нь  
Вопросы экологии плодородия каштановых почв Монголии  
Монгол орны зарим ордуудын нүүрсний үнсний химийн судалгаа  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020