Study on Increase The Effective Isotropic Radiated Power of RFID Tag  
Эмнэл зүйн сэтгэл судлалын шинжилгээг манай улсад компьютерээр хийж эхэлсний анхны үр дүнгээс  
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын систем эрчим хүчний салбарт  
Радио линк холболт тооцоолох  
IP технологид суурилсан телевизийн систем  
Монгол шуудангийн маркийн судалгаа  
ЦАМХАГТ КРАНЫ ГАН ТАТЛАГЫН ХЭЛБЭЛЗЛИЙН СУДАЛГАА  
Мэдээлэл, харилцаа холбооны мэргэжилтний нийлүүлэлтийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, анхаарах асуудлууд  
Мэдээлэл, харилцаа холбооны мэргэжилтний эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа, төлөвлөлт  
Монголд ОНХА бэлгэж байгаа өнөөгийн байдал цаашдын хандлага  
Нийлмэл бүтэцтэй цахилгаан систем, цахилгаан шугам сүлжээний тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэх аргачлал  
Implications of e-learning standards  
Early detection of hydrargyrum polluted soil using projected image reconstruction of EIT  
Багануур зүүн өмнөд бүсийн ЦШС-ний 220 кв-ын шугамын горимын тооцоо, сүлжээний хамгаалалт, найдвартай ажиллагаа  
CALCULATION RESEARCH OF SPRING SHOCK ABSORBER DEFORMATION BY “ANSYS” PROGRAM  
Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлөвлөлт  
Concerning the ‘bor’ in the name Borjigin  
Баянбулагийн хадны зурагт дүрслэгдсэн давируулт гутлын тухай  
ШУТИС-ИЙН ИНЖЕНЕРИЙН САЛБАРЫН ОРОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ  
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЛЕКСИКЕ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020