Онгилог нуурын фосфорит дахь ураны эрдсийн кристалл бүтцийн судалгаа  
Хөвсгөлийн фосфоритын голлох ордуудын ураны агуулга, бүтцийн судалгаа  
Дээвэр дээрэх ногоон байгууламж  
Ерөнхий боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем  
Үүлэн тооцоололд суурилсан сургалтын агуулга удирдах систем  
БҮТЭН ҮГ СУУРЬТАЙ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЯРИАНЫ СИНТЕЗ  
ДЦС-3-ЫН ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА  
6-35 кВ-ын түгээх сүлжээний нейтралын газардуулгын горимын судалгаа  
ДЦС-4-ийн дотоод хэрэгцээний тоноглолын реле хамгаалалтын судалгаа.  
Автомашины замд алхамт хөдөлгүүр суурилуулж түүнээс цахилгаан энерги гарган авах  
15kВ-ын ЦДАШ-ын тасралтанд сөрөг нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам  
Разработка автоматической системы самооценки преподавателей высших учебных заведений  
Role of dietitians in public health. The first national symposium on chronic disease prevention and control  
“Хэлц үг эхийн түвшний үгийн сангийн нэгэн өвөрмөц холбох хэрэглүүр болох нь” (орос, монгол хэлний баримт дээр)  
Aзийн орнуудын музейн хөгжил, музей судлал, шинэ хандлага / New horizon an asian museums and museology /  
Эхийн түвшний үгийн сангийн өвөрмөц нэгэн холбох хэрэглүүрийн асуудалд  
Энерги хэмнэгч асинхрон хөдөлгүүр бүтээж, туршсан ажлын үр дүн  
Inscriptions of Derst Khutul, Del Mountain  
Possibility to use high speed welding process of hardfacing surfacing  
Номын хавтасны боломжит хувилбар  
Номын эхийг бэлтгэхэд Latex программыг ашиглах нь  
Компьютер ба гурван фазын цахилгаан хэлхээ  
Үүлэн тооцоололд суурилсан програм хангамжийн хөгжүүлэлт  
“Үүрэн сүлжээний “QoS-д нөлөөлөх хүчин зүйлийн шалтгаан, үр дагаврын холбоог графикын онолоор загварчлах  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020