Программ хангамжаа хэрхэн хамгаалах вэ?  
бохир усыг цэвэршүүлэх технологийн судалгаа  
Усны үнэ цэнэ, усны төлбөр  
Уснаас кавитацийн аргаар дулаан үйлдвэрлэх судалгаа  
Архидалттай тэмцэх бодлогын зарим асуудлууд  
Бидний мөнхийн туслагч – бифидобактери,  
Монгол хуримтлагдсан мэдлэг, ур чадварын нөөцийн ашиглалт  
Хаягдал хөнгөн цагааны ашиглалтын өнөөгийн байдал  
On the Ritt condition in Banach algebra  
On Riemann-Lebesgue property for semigroups  
Remarks on the Volterra operator  
Some Properties of Volterra operator  
On the power bounded operators  
Early detection of hydrargyrum polluted soil using projected image reconstruction of EIT  
Remarks on the Volterra operator  
Сүйрлийн онолын тухай  
The square root of triangular matrix  
The generalized Cesaro operators on the linear metric space  
LaTeX based E-learning environment in mathematical education  
Шаахар толгойн руни бичээс  
Хар балгасны I руни бичээсийг уншиж тайлах оролдлого  
Runic inscription of Del uul  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020