нэхмэлийн хүрээлэн ээрэх, сүлжих технолгийн сургалтын шинэ лабораторитай боллоо  
Roaming үйлчилгээг нэвтрүүлэх тухайд  
Нийгмийн мэдээлэлжүүлэлтийн үзэл баримтлал (Цуврал хичээл)  
Math formula  
Цахилгаан холбооны сүлжээний электрон дугаарлалтын (ENUM) зарим онцлог  
Энтерпрайс системийн нэгтгэлд үйлчилгээнд суурилсан архитектурыг ашиглах нь  
Голын бүрхүүл, хос голд арьс хавчигдах нөхцөлийн хамаарал  
Хонины ноосон дулаалгын материал  
Монгол хэлний үгзүйд Патрик Шоне ба Даниел Журавскийн аргыг ашиглах нь  
Бага ангийн сурагчдын сэтгэл зүйн зарим онцлогийн тандах судалгааны үр дүн  
Multiple-antennas Structure in Wide-band Mobile Communication System  
Оюутнуудын мэргэжлийн чиг хандлагыг судалсан нь  
Монгол хэлний үгзүйн шинжилгээ  
IP сүлжээний үйлчилгээний чанар түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд  
Мэдээллийн систем  
Мэдээллийн системийн бүтэц,  
Нийгмийн мэдээлэлжүүлэлтийн чадавхи  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020