Монгол хэлэнд олон утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох нь  
Монгол хэлний үгзүйд төгсгөлөг төлөвт автомат хэрэглэх нь  
Монгол хэлний үгзүйд АВС дүрэм хэрэглэх нь  
Монгол хэлний үгзүйн загварчлалын асуудалд  
А.Даваацэрэнгийн амьдрал, уран бүтээл  
Уран барималч Н.Жамбаагийн урлагийн тухай  
Монголын хэвлэлийн графикийн ууган төлөөлөгчийн нэгэн  
Дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх асуудалд  
Барка для гидродинамической обработки шерсти.  
Эх орны буудайн гурилын чанар, эрүүл ахуйн судалгааны дүнгээс  
Төрөл бүрийн будааны хэрэглээ, онцлог  
Mathematical model of a problem of optimal location of Mongolian Alphabet on the computer keyboard  
Гурилын үйлдвэрийн бодит байдал, хөгжлийн чиг хандлага  
Амьдрах орчин ба хотжилт  
БУУДАЙН ГУРИЛЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТ, ОНЦЛОГ  
Компьютерийн телекоммуникацийг боловсролд хэрэглэх нь.  
Дизелийн түлшний аппаратурын засвар үйлчилгээг төвлөрүүлье  
ДШХ – ийг биохийгээр ажиллуулах боломж  
Ашиглах ёстой нөөц  
Стирлингийн хөдөлгүүр  
Дизель хөдөлгүүрт машины ашиглалт  
<<
1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020