Ингэний цэгээний эрдэс бодисын бүрэлдэхүүн  
Ингэний сүү-эрүүл мэндийн манаанд  
Соёл хоорондын харилцаа ба гадаад хэл судлалын тухайд  
Монгол номын график дүрслэлийн асуудалд  
Хэл ба соёл  
Цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийг хангах онол арга зүйн асуудал  
Creating Virus Signature Based on Function Calls  
Signature-Based Malware Detection Using Win32 API Calls  
Түргэн исгэгч хөрөнгөний технологийн чанарын үнэлгээ  
Physic-chemical quality of Bactrian camel milk  
Further Issues on Methodology of the Appropriateness  
Reflection on Mongolian realist painting  
Барилгын салбарын хөгжилд хүчирхэг лаборатори маш чухад  
A Study On Flow Control Valve Characteristecs In Oil Hydraulic Vane Pump For Power Steering System  
Монгол хэлний салаа утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох нь  
Үгзүйн шинжилгээнд машин сургах аргыг ашиглах нь  
Монгол хэлний зөв бичгийн дүрмийн алдаа шалгах асуудалд  
<<
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020