WDM буюу долгионы уртын нягтруулга  
Дараа үеийн сүлжээ-NGN  
Теория и практика межкультурной коммуникации  
Хэрмэн цав бол дэлхийн төгсгөл цэг  
К-ойр хөршийн ангилагч арга ашиглан системийн хэвийн бус байдлыг илрүүлэх нь  
Concave-Convex Fractianal Minimization Programming  
Радио холбооны холбогдолтой нэр томьёо  
LabVIEW програм, түүний хэрэглээ  
Баяжуулсан гурил үйлдвэрлэл Монголд  
Радио холбооны холбогдолтой нэр томьёо  
WAP-ийн үйлчилгээ  
Ясны шЮлний уургийн бЮрэлдэхЮЮний судалгаа  
Бүхэл үрийн гурилын хими, физик, технологийн шинж чанарын судалгаа  
Улсын хүнсний нөөцийн бүрдүүлэлтийн асуудал  
Пивоны шаарыг малын тэжээлд ашиглах нь  
Ингэний цэгээг ясны сийрэгжилтэнд хэрэглэсэн судалгааны дүн  
Пивоны хөрөнгөний цитологийн судалгаа  
<<
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020