HYDROGEN DIFFUSION IN PALLADIUM CLUSTERS  
STUDY ON HYDROGEN STORAGE IN AlnTi NANOCLUSTER  
HYDROGEN IN FUEL CELL CATALYTIC MATERIALS  
STUDY ON HYDROGEN STORAGE IN AlnTi NANOCLUSTER  
Шинэ бүтээлээс... Баяр хүргэе!  
Нанобүтцэт палладийд устөрөгч нэвчих үзэгдлийн судалгаа  
蒙古学生学习汉语趋向补语偏误分析  
Дэд станцын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт  
Тархмал эх үүсгэвэртэй цахилгаан хангамжийн системийн бүтцийн өөрчлөлт  
аянга хамгаалалтын системийг сайжруулах асуудал  
Түрэгийн үеийн Хятан нарын түүхийн зарим асуудалд (555-745)  
АЮУЛТАЙ ХҮНСНИЙ ТОДОТГОЛ  
Аюултай хүнсний гарал үүсэл  
Орон нутгийн шинжтэй, бүрэн ашиглагддаггүй хүнсний нөөц  
Шаардагдах утгын өөрчлөлттэй температурын удирдлагад бодит хугацаанд суурилагдсан Matlab-SIMULINK-ийг ашиглах  
Сүлжмэлийн машины хөгжил, сүлжмэлийн машины программ  
Машин үйлдвэрлэлийн технологи  
Тэмээний ноос бол нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн үнэт түүхий эд  
Шинэ машин тоног төхөөрөмжийн засварын ажлын урьдчилсан төлөвлөлт, үр дүн  
Барилга, байгууламжийн геотехникийн асуудлууд  
DWDM сүлжээний топологи  
<<
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019