Обьектын бодит хугацааны гурван хэмжээст хөдөлгөөний зураглалыг үүсгэх судалгаа  
Стерео дүрс боловсруулалт дээр суурилсан тэнцвэржилтийн системийн судалгаа  
Хүүхдийн Хөдөлгөөний Хурдыг тодорхойлох нь  
Оюутнуудын санаачилсан экологид ээлтэй ''EcUb'' сууц  
ПАССИВ БАРИЛГА  
RESULTS OF PHYTOCHEMICAL STUDY OF CISTANCHE DESERTICOLA  
Зөгийн жилийний биологийн идэвхт нэгдлийн судалгаа  
Зүүн гарын гоёо ургамлын биологийн идэвхт нэгдлийн судалгаа  
Шар яргуй ургамлын фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Говийн хэрээн нүд жимсний биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа  
Алтайн далан хальс ургамлын жимсний фитохимийн судалгаа  
Зүүн гарын гоёоны фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Яргуйн фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Шивнүүрийн чөмөгний тосны судалгааны дүн  
Кофены үрийн химийн найрлага хуурах үед өөрчлөгдөх нь  
Ацан ажигана ургамлын үндэсний фитохимийн судалгаа  
Туулайн тагнай ургамлын фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Архитектор Б.Дамбийнямын уран бүтээлээс  
Орос хэлний хичээлийн оюутны бие даах ажлын онцлог, дасгалын хувилбар  
Сурагчдын үгийн санг тааварт тоглоомын аргаар нэмэгдүүлэх нь  
CALCULATING DRIVER'S ACTION AND CHARACTERS BY ALCOHOL AMOUNT IIN HIS BLOOD  
BACILLUS THURINGIENSIS-ИЙН НУТГИЙН ОМГИЙН CRY 1 ГЕНИЙН РЕCТЕРИКЦИЙН АНАЛИЗИЙН ҮР ДҮНГЭЭС  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020