Proteorhodopsin characterization based on metal-insulator-metal structute technique  
Усны гачаал буюу уснаас уяатай амьдрал  
Hierarchy in complexity in the time of length of daylight, , Ulaanbaatar, 1999  
агаар мандлыг лазераар тандан судлах нь  
On the theory of cryosphere  
Багш боловсролын шинэчлэл  
Хаавчит цэнэг шавхагчийн хэмжилт туршилтын үр дүн  
Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй шугам сүлжээний саармаг цэгийн горим  
Нийслэлийн авто замын хучилтанд геотор хэрэглэсэн туршилт  
“Нано-бүтцэт нимгэн-үет органик нарны зайн үүсгүүр”  
Эрчим хүчний салбар дахь цахилгаан соронзон нийцүүлэлт  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019