Сургалтанд суралцагчийн өөрийн үнэлгээг хэрэгжүүлэх нь  
Монгол орны дээд боловсролын систем дэх ардчилалын хөгжлийн асуудалд  
Улаанбаатар хотын орчин үеийн физик-геологийн үзэгдэл процесс  
Архитектур төслийн үндэс хичээлийн танилцуулга  
БКЗ-420-140 маягийн зуухны уурын бүтээмжийг 500 т/ц болгон нэмэгдүүлсэн өөрчлөлтийн үр дүн  
Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн экологийн судалгаа.  
Ухаа худгийн цэций хорооллын гидравлик тооцоо, тохируулгын үр дүн.  
Эргэлдэх буцлах давхаргад түлш шатаах зуух.  
Ухаа худагийн DZL-маягийн ус халаах зуухны дулаан техникийн туршилтын үр дүн.  
Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцуудын хаягдлын шинэ стандарт.  
Дулааны дэд станцын дулааны хувьсах горим.  
Нapны эpчим xүчийг aшиглaн xөpгөлтийн төxөөpөмж aжиллуулax  
Гaзpын гүний дулaaны энepгийг xөpгөлтийн төхөөрөмжинд ашиглах  
Biodissolution feature of chalcopyrite by Thiobacillus ferrooxidans at high and low temperatures  
Халаалтын системийн автоматжуулалт  
Аюултай хүнснээс үүдэх өвчин эмгэг  
Буудайн гурилын хэрэглээний зориулалт, онцлог.  
Хялгасан ширхэгтийн гистологи бүтцийн судалгаа  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И СОВРЕМЕННОСТЬ.  
Улаанбаатар Парис Архитектурын Атель 2013 хамтарсан сургалт, судалгаа  
Монгол-Орос багш нарын хамтарсан судалгаа  
Оюутны бие даалтын ажилыг зохицуулах нь  
<<
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019