3 фазын асинхрон хөдөлгүүрийн EMTP/ATP ашигласан загварчлал, удирдах боломж  
Хотын босоо ферм  
Issue for plagiarism detection in Mongolian language  
Using BlueJ in object oriented programming course  
Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт  
Програм зохиогчийн зан төлөвийн судалгаа  
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр-тогтвортой хөгжил"  
IEEE 802.11 УТАСГҮЙ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАМЖУУЛАХ ЧАДАМЖ, ХҮЛЭЭЛТИЙН ХУГАЦААГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
Дөрвөн сэнстийн тэнцвэржилтэнд төлөвийн орны туйлыг оновчтой байршуулах нь  
ХӨДӨЛГӨӨНТ ОБЪЕКТ ДАГАДАГ РОБОТЫН HOUGH ХУВИРГАЛТЫН АРГАД СУУРИЛСАН СУДАЛГАА  
Pole Placement of State Feedback Control for Quadrotor Stabilization in Hovering mode  
ДӨРВӨН СЭНСТИЙН ТЭНЦВЭРЖИЛТЭНД ТӨЛӨВИЙН ОРНЫ ТУЙЛЫГ ОНОВЧТОЙ БАЙРШУУЛАХ НЬ  
Тэнцвэргүй дүүжингийн PID болон төлөвийн орны удирлага  
Disturbance Rejection Control for Unbalanced Double-Propeller System on Single Axis  
СТЕРЕО ДҮРС БОЛОВСРУУЛАЛТ ДЭЭР СУУРИЛСАН PID УДИРДЛАГАТАЙ ТЭНЦВЭРЖИЛТИЙН СИСТЕМ  
State Feedback Control of Unbalanced Seesaw  
State feedback control simulation of quadcopter model  
СТЕРЕО ДҮРСНЭЭС ХӨДӨЛГӨӨНИЙ КООРДИНАТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
ТЭНЦВЭРИЙГ АЛДАГДУУЛАХ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВИЙН ГЭДРЭГ ХОЛБООНЫ УДИРДЛАГЫН СУДАЛГАА  
Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis  
ДҮРСНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР СУУРИЛСАН ТӨЛӨВИЙН ГЭДРЭГ ХОЛБООНЫ АРГААР СИСТЕМИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ СИМУЛЯЦИ  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020