Их, Дээд сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөр дэх Соёл Иргэншлийн түүх.  
Монголын мэргэжлийн ажилтны хөгжил  
Analysis of one stage pendulum by ADAMS software  
Хүйтний температур дахь амортизаторын шингэнийг CFX програмаар тооцох нь  
Автомашины амортизаторын судалагаа  
Дулааны хэрэглээний системийн автоматжуулалтын зарим асуудлууд  
Блуммын шинэ такс  
ШУТИС-ийн Русский центр  
Хувийн орон сууцны бичил уур амьсгалын төлөв байдлын туршилтын судалгаа, үр дүн  
Монголо-Российское сотрудничество: истории и современность  
Complete Mapping Polynomials over given Finite Field  
Нүүдлийн соёл иргэншил ба археологийн судалгаа  
Валютын ханшны шинжилгээний аргууд эконометрик шинжилгээ  
Нүүдлийн соёл иргэншил ба Археологийн судалгаа  
Бүлгийн хөгжилд удирдагчийн үүрэг  
Эрэмдэг зэрэмдэг карнавал  
Die Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur an der MUWT  
Улс төрийн прагматик асуудлууд  
“Монголд ардчиллын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх боломжууд”  
Дулааны 3-р цахилгаан станцын ус хангамжийн горим, усны алдагдлын судалгааны үр дүнгээс  
Шийвдэр гаргах түвшин ба эмэгтэйчүүд ШУТИС. НТС ЭШ-ний бичиг хуу 59-64  
Улаанбаатар хотын 3-р цахилгаан станцыг шинэчлэх асуудал  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020