Олон нийтийг идэвхижүүлэх нь  
Цахим эмнэлэгийн хэрэгжилт Монгол улсад – өнөөгийн байдлын судалгаа  
Хөнгөн үйлдвэрийн салбар -түүхэн замнал  
Зүүнсалаан дахь археологийн авран хамгаалах малтлага  
ШУТИС хэвлэлийн салбар  
Нано ба Нанотехнологи гэж юу вэ  
Ноосон сул ширхэгтэн хувцас, оёмол бүтээгдэхүүний зориулалттай дулаалгын шинэ материал  
Бизнесийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийн үнэлгээний асуудал  
Багшийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь  
On Lagrangian One –Step WENO finite Volume Schemes for Stiff Hyperbolic Balance Laws  
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний биологийн үнэт чанар,  
Боржигон нэрийн борын тухай  
Хөхдэй мэргэн гурван марал одны тухай  
ХУВЦАСНЫ ДУЛААН ХАДГАЛАХ ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ДИЗАЙНЫ ШИЙДЭЛ  
Монголчуудын ургийн бичгийн шинэчлэл  
Хотын соёлыг түгээгч нь их сургууль  
өвөрхангайн салбарын 6-15 кВ-ын хуваарилах ЦШС-ний эрчмийн алдагдлын судалгаа  
Монгол улсын эрчим хүчний салбар ба шинжлэх ухаан  
Цахилгаан шугам сүлжээний цахилгаан эрчмийн алдагдлын тодорхой бус загвар  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020