“ПТ-100-130 турбины горимын диаграммыг хянаж, шинэчлэх судалгаа, туршилт”  
Зурагзүйн салбарын технологийн ба хүний нөөцийн хөгжил, өнөөгийн төлөв  
Хувийн орон сууцны түлшний хэрэглээ, дулааны алдаглын судалгааны үр дүн  
Олон салаа бүхий цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тасралтын судалгаа, түүний гэмтэлийн байрлал тодорхойлох аргын нарийвчлалийг дээшлүүлэх  
Залуу эрдэмтэн Б.Батзолбоо  
Tэнхлэг-2014 үзэсгэлэн каталоги Б. Сэлэнгэ.  
Хэвлэлийн салбарын өмнө тулгамдсан асуудлууд  
Хаяг шошгоны шинэ технологи, шинэ боломж  
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМИЙГ БАЙГУУЛАХ НЬ  
ДЦС-4 ЭХ ҮҮСВЭРИЙН 110 КВ-ЫН ШИН ТАЛД АЖИЛЛАЖ БУЙ ГЕНЕРАТОРУУДЫН ӨДӨӨЛТИЙН СИСТЕМД ҮҮСЧ БУЙ АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМУУД  
ДЦС-4 ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТОНОГЛОЛУУДЫН НАСЖИЛТЫН СУДАЛГАА  
Удирдлагын гурван түвшний мэдээллийн систем  
Микропроцессорын системийн үндсэн ойлголт  
Орон нутгийн шуудан тээвэрлэлтийн маршрутын оновчлол, автомашины сонголт  
Монголын мэргэжлийн ажилтны хөгжил  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020