GDV технологийн судалгааны шинэ боломж  
Цөсний чулуунаас ангижрах альтернатив боломж  
Ажил мэргэжлийн онцлог амин цэнэгтэй холбогдох нь  
Хуйлралтын дулааны үүсгүүр  
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН 2015-2021 ОНЫ ИНВЕСТИЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
Карл Густав ЮНГ. Мандала дахь бэлгэдэл  
Элизабет Штёкер. Техникийн философид учирж буй бэрхшээлүүд  
Ойрадын Гүүш хаан ба Монголын түүх: Түүхийн философийн аспект  
Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-ын хүчдэлийн тархалт  
Кирлианографийг эмнэлэгийн практикт хэрэгжлэж буй байдал, оношлогооны боломж  
Эмнэлэг биологийн мэдээлэлд Фрактал шинжилгээг хэрэглэх нь  
Персонал компьютер ба Электрокардиограф  
Монгол хүний биоэнергид дуу хөгжмийн нөлөөллийг судалсан дүн  
Монгол хүний биоэнергийн цацруулалтын дундаж үзүүлэлтийг биоэлектрографийн аргаар гаргасан үр дүн  
Хийн цахилтат дүрслэлийн аргыг анагаахын шинжлэх ухаанд хэрэглэх боломж  
Монгол хүүхдийн биоэнергийн өөрчлөлтийг ажигласан дүн  
Тооцоологдоогүй эрчим хүчний хэрэглээг тооцох арга зүй  
Хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын асуудал  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020