Автомашины дугаар илрүүлэх асуудалд  
Тоон гарын үсгийн хэрэглээ  
Дүрэмд суурилсан аргаар Монгол хэлнээс Англи хэл рүү машин орчуулах нь  
Монгол хэлний үгзүйн шинжилгээний компьютер загвар  
Нэр томъёог зөв орчуулах асуудалд  
Холболтын техник ба дохиоллын нэр томъёо .  
Уран баримлын пластик дүрслэл  
Усны барилгын инженер -50  
Малое предпринимательство как фактор трансформации экономики Монголии.  
Village Information System in Bangladesh  
<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020