Фридагийн өшөө авалт  
Зоригийн Уянгаа  
Гутлын эрүүл ахуйн шинж чанарын асуудалд  
“Teaching computer related vocabulary in English class room for IT students  
LabVIEW програмыг судалгааны ажилд хэрэглэх нь  
"Орчин үе ба цахим сургалтын тухай"  
Малчдын холбооны хэрэгцээг тооцоолох асуудал  
Малчдын холбооны хэрэгцээг тооцоолох асуудал  
Валютын ханшийн ARFIMA загварчлал  
Реле хамгаалалт, автоматикийн шинэчлэлтийн асуудалд  
“КОМПЬЮТЕР ТАЙМС” СЭТГҮҮЛИЙН НЭГЭН ӨГҮҮЛЭЛД  
Цахилгаан статик цэнэгжилт ба түүнээс урьдчлан сэргийлэх нь  
Соронзон Резонансын Томографийн цахилгаан тэжээлийн чанарт хийсэн хэмжилт, туршилтын ажлын үр дүн  
Гэр ахуйн техникын газардуулага  
“Монгол хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцлийн судалгаа”  
Вакцин биобэлдмэлийн тоног төхөөрөмжийн горимын судалгаа  
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд ЯЦС-ийг нэвтрүүлэх боломж  
Монгол улсын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудалд  
Цахилгаан хөдөлгүүрийн гэмтлийг багасгах аргын судалгаа  
Бичвэр өрөхөд компьютерийн гар чухал үүрэгтэй  
Мал сүргийг эрдэс нэмэгдэл тэжээлээр хангах асуудал  
Фототехникийн материалын нэг хувилбар "Technova" хальс  
<<
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020