Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis  
Шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх боломж  
Тraditional habits and conservation of natural resources  
Урбан спорт ба хотын орон зай  
БАРИЛГЫН ДОТООД ОРОН ЗАЙД БАЙГАЛИЙН ГЭРЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ  
ЭВМ и микропроцессорная техника в проектирование  
Нанокомпозит  
Нанотехнологи дахь Квант эффект  
Квант бүтцүүд: Нанокластер ба квант цэг  
Байгаль өөрөө нанотехнологич  
Ухаалаг материал  
Нүүрстөрөгч, Нүүрстөрөгчийн нанохоолой  
Нанокомпьютер  
ДЦС-ын симулятор лабораторийн танилцуулга  
Бичиг баримтыг цахим гарын үсгүүдээр баталгаажуулах нь  
Монголчуудын өнгөнд хандах хандлага  
АКСОНОМЕТР ПРОЕКЦОД ТОЙРОГ ОНЦГОЙ ХЭЛБЭРТЭЙ ДҮРСЛЭГДЭХ ТОХИОЛДОЛ  
Монголд аутсорсинг хөгжүүлэлт  
Data broadcasting in Mongolia  
Орон нутагт өгөгдөл дамжуулах боломж  
“Хүнсний бүтээгдэхүүний шимэгдэхүй чанар ба бүтэц”  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020