Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи

Хэвлэлийн нэр: Монголын эрчим хүчний салбарын өнөөгийн түвшин өөрчлөлт, шинэчлэлт бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1991-07-10

Хуудас дугаар: 0,1

Өгүүллийн хураангуй: Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020