Хугацааны цувааны шинжилгээ

Хэвлэлийн нэр: - Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг -2009, Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  Ц.БААТАРХҮҮ

Хамтран зохиогч: [П.Нарангэрэл:J.IT28]

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-10-01

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй: Хугацааны цувааны шинжилгээ - Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг -2009, Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.БААТАРХҮҮ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020