Off-Line Recognition of mongolian handwritting vovels

Хэвлэлийн нэр: ICEIC 2006

Зохиогч:  Г.Баяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-06-28

Хуудас дугаар: 179

Өгүүллийн хураангуй: Off-Line Recognition of mongolian handwritting vovels

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Баяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019