Цахилгаан статик цэнэгжилт ба түүнээс урьдчлан сэргийлэх нь

Хэвлэлийн нэр: “Эмнэлгийн техник технологи” сэтгүүл 2010 01№05

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Э.Дэлгэрмаа

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-04-13

Хуудас дугаар: /19-20-р тал/

Өгүүллийн хураангуй: Манай улсад 4 утаст (TN-C) системийг хэрэглэдэг тул тоног төхөөрөмж бүрийг нэг бүрчлэн газардуулах шаардлага гардаг боловч тэр бүр газардуулга хийхгүй байгаа нь тоног төхөөрөмжүүд цахилгаан статик цэнэгт нэрвэгдэх эх үндэс болдог.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020