Улаанбаатар хотын агаарын бохирдолыг бууруулахад нүүрсийг хийжүүлэн гарган авсан диметилийн эферийг ашиглах нь

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч инженер сэтгүүл

Зохиогч:  А.Түмэнбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-15

Хуудас дугаар: 31-33 хууд

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар хотын агаарын бохирдолыг бууруулахад түүхий нүүрсийг хийжүүлэн улмаар түүнийг баяжуулан диметил үйлдвэрлэн шингэрүүлсэн хийн оронд ашигласнаар агаар мандалыг бохирдуулагч бодисын гаралтыг багасгах боломжтой бөгөөд энэхүү технологийг монгол улсад нутагшуулан ашиглах нь ихээхэн ач холбогдолтой юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #диметил #Нүүрс #Нүүрсний хийн генератор #Агаарын бохирдол #Улаанбаатар хот #шингэрүүлэлт #Нүүрсийг хийжүүлэх

Өгүүлэл нэмсэн: А.Түмэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020