To define trajectory motion ball of planetary mills. Interntional conference ''Mechanical devolopment issus''

Хэвлэлийн нэр: Interntional conference

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-09-12

Хуудас дугаар: 172-178

Өгүүллийн хураангуй: Тээрмийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019