Яриа дохионы статистик судалгааны үр дүн

Хэвлэлийн нэр: – ЭШБ МУШУТИС – 30 жил

Зохиогч:  Ц.БААТАРХҮҮ

Хамтран зохиогч: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[С.ДОЛГОРСҮРЭН:J.IT10]

Хэвлүүлсэн огноо: 1999-10-01

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй: Яриа дохионы статистик судалгааны үр дүн – ЭШБ МУШУТИС – 30 жил

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.БААТАРХҮҮ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020