Текущая ситуация городского развития г.Улан-Батора

Хэвлэлийн нэр: Sustainable architecture: the present and the future, ISBN 978-5-93642-312-3

Зохиогч:  А.ӨЭЛҮН

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-18

Хуудас дугаар: 88

Өгүүллийн хураангуй: The UB is experiencing many urban problems, hindering smooth and sustainable urban development and shaping the city a house of informal dwellers. Following is the summary of urban problems in the UB;

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #urban development #urban problem

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: А.ӨЭЛҮН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020