Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт

Хэвлэлийн нэр: Газрын харилцаа-2018

Зохиогч:  Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: [Б.Батзолбоо:D.SW15]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-01

Хуудас дугаар: 11

Өгүүллийн хураангуй: Дэлхийн улс орнуудын чиг хандлага, газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаандаа баримталдаг загвар стандартыг судалж, түүний зорилго, хэрэгцээ шаардлагыг авч үзлээ. Энэ загварыг ойлгож, бусад улс оронд хэрэгжүүлсэн туршлагыг авч үзсэнээр Монгол улсын хувьд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар дүгнэж бичлээ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #газар зохион байгуулалт #програм хангамж #гео-мэдээлэл #ЮМЛ загвар #газарзүйн мэдээллийн систем

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020